Miljøprojekt nr. 1966, 2017

Støjmålinger hos naboer til vindmøller i Nollund

Mikrofonopstilling ved vindmøllenabo

Støjmålinger ved vindmøller og naboer i Nollund sammenholdt med beregninger og retningslinjer for regulering af støjen

10-11-2017

Støjmålinger ved vindmøller og naboer i Nollund sammenholdt med beregninger og retningslinjer for regulering af støjen

Miljøstyrelsen har gennemført en undersøgelse af støj fra vindmøller. Formålet er at undersøge, om retningslinjerne for måling og beregning af støj fra vindmøller, som beskrevet i Vindmøllebekendtgørelsen, giver et retvisende billede af støjbidraget hos naboerne samt at foretage målinger under meteorologiske forhold, der omfatter flere forskellige betingelser end bekendtgørelsen foreskriver.

Til brug for undersøgelsen er der foretaget målinger udendørs og indendørs ved naboer til en vindmøllepark ved Nollund i Jylland. Der er tillige foretaget målinger tæt ved vindmøllerne samt i en position mellem vindmøllerne og naboerne. Der er foretaget samtidige målinger med op til 15 mikrofoner.

Det er vanskeligt at sammenligne resultater af støjmålinger hos naboerne med de gældende støjgrænser på grund af betydelig baggrundsstøj fra vegetation. Oftest er støjbidraget fra vegetationen kraftigere eller på niveau med støjbidraget fra vindmøllerne.

Der er god overensstemmelse mellem beregnede støjbidrag og målte støjbidrag fra vindmøllerne, når sidstnævnte ”renses” for baggrundsstøjens påvirkning ved hjælp af statistisk analyse.

Der er ligeledes god overensstemmelse mellem beregnede lavfrekvente støjbidrag indendørs og målte indendørs niveauer af lavfrekvent støj. Der er ved indendørs målingerne af den lavfrekvente støj ikke konstateret resultater for LpA,LF, der overskrider støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen.

Der er ved én af de tre naboer konstateret forekomst af tydelig amplitudemodulation (hurtige niveaumæssige variationer af støjen).

Eventuelle toner i støjen fra vindmøllerne er ikke nødvendigvis mest tydelige i medvindsretningen fra vindmølle til nabo. Ligeledes er tonerne ikke nødvendigvis mest tydelige ved vindhastighederne 6 m/s og/eller 8 m/s. Ofte er tonerne tydeligst ved vindhastigheder under 6 m/s.

Læs publikation