Miljøprojekt nr. 1954, 2017

Målinger i afløbs- og kloaksystemet ved indeklima-undersøgelser på forurenede grunde

09-11-2017

Der er i projektet beskrevet en metode/retningslinjer til, hvordan målinger af forureningsspredning fra jordforurening til indeklimaet via kloaksystemet skal udføres.

Dette er sket på baggrund af indsamlede data fra tidligere undersøgelser, som er udført af de danske regioner og rådgivere, udførelse af laboratorieforsøg og feltforsøg på tre forskellige lokaliteter.

Læs publikation