Miljøprojekt nr. 1964, 2017

Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

08-11-2017

Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier.

Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der er konstateret en forurening med phenoxysyrer-pesticider, som er vurderet til at kunne udgøre en grundvandsrisiko. På grund af de komplekse hydrogeologiske og forureningsmæssige forhold på lokaliteten kan der ikke drages entydige konklusioner om behandlingen har haft en effekt.

Læs publikation