978-87-93614-37-6

Naturens eget tag

Tækkemiscantus i Danmark

20-11-2017

Kan vi i Danmark selv dyrke vores bæredygtige byggevarer – med god økonomi og kvalitet og måske endda løse andre udfordringer samtidigt?

Det var et af spørgsmålene i projektet om tækkemiscantus, der er gennemført af SEGES og Straatagets kontor og en række samarbejdspartnere fra 2014 til 2017. Projektet ser både på bæredygtighed, udvaskning og tækkemiscanthus - som et bud på agro forestry, udvikling af teknologi, og hvordan der skabes en forretning og marked for både teknologi- og planteleverandør, jordbruger, og tækkefolk - og så på kvaliteten af tækkeproduktet. Der er givet tilskud til projektet fra MUDP.

I rapporten fortæller SEGES og Straatagets kontor om deres projekts forløb og resultater, og de konkluderer at

  • Tækkemiscanthus efter etablering kan dyrkes uden brug af kemi
  • Der i praksis ikke er udvaskning af nitrat fra marker med denne afgrøde
  • Der dannes lige så meget grundvand under miscanthusmarker som under marker med vedvarende græs
  • Udbyttet allerede i 2. høstår er højere end hidtil antaget, når marken er veletableret fra begyndelsen
  • En eksportforretning inden for denne niche er en realistisk mulighed.

Rapporten indeholder projektets vigtigste aktiviteter og resultater. Et mere detaljeret og uddybende materiale kan findes på websiden: http://www.landbrugsinfo.dk hos SEGES. Se under Miljø og Projekter. Her finder du Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs.

Læs publikation