Vejledning nr. 23, 2017

Brug af afdriftsreducerende udstyr

21-11-2017

Af denne vejledning fremgår det hvilke typer afdriftsreducerende udstyr til hhv. bom- og tågesprøjter, der må anvendes i Danmark til reduktion af afstandskrav til vandmiljø og særlige naturområder. Det afdriftsreducerende udstyr er delt ind i 3 klasser, afhængig af reduktionsgraden (50 %, 75 % og 90 %). Vejledningen angiver også dokumentationskrav til sprøjteføreren, hvis afdriftsreducerende udstyr anvendes til at reducere afstandskrav.  Vejledning gælder også i forbindelse med krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af aktivstoffer på bilag 6 til Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Læs publikation