Behov på naturområdet - en sammenfatning af behov på naturområdet baseret på eksisterende viden

22-11-2017

Sammenfatning om behov på naturområdet er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra november 2016, hvoraf det fremgår, at naturmålene frem mod 2020 og 2030 skal formuleres på baggrund af et arbejde, der skal kortlægge behovet på naturområdet. Sammenfatningen bygger på eksisterende viden om udfordringer for bevarelse af natur og biodiversitet på land (den tørre natur).

Læs publikation