Modelling Biological Control of Stable Flies by Means of Parasitoids

Modelling Biological Control of Stable Flies by Means of Parasitoids

22-03-2017

This report describes and discusses the results of the project: "Biological control using pupal parasitoids: How can they be used optimally to suppress stable flies in dairy cattle operations?"

Stikfluer er et alvorligt problem i kreaturstalde. I konventionelle bedrifter bekæmpes fluerne (ofte utilstrækkeligt) med forskellige typer af biocider, og i økologiske bedrifter er det for tiden kun muligt med driftstekniske metoder at holde stikfluerne nede. Der blev udviklet en simuleringsmodel, der beskriver det komplekse samspil mellem stikfluen, Stomoxys calcitrans, og dens naturlige fjende, snyltehvepsen, Spalangia cameroni. Modellen, ’The Fly Simulator’, blev brugt til at analysere, hvordan snyltehvepsen bedst udnyttes i forbindelse med bekæmpelse af stikfluer. Simuleringerne viser, at snyltehvepsene ikke er i stand til at overleve de lave staldtemperaturer om vinteren, og for at bekæmpelsen skal fungere, er det nødvendigt med løbende udsætninger af hvepse hen over sæsonen. Simuleringer, der undersøgte effekten af udmugning viste, at problemer med stikfluer kan reduceres eller helt undgås ved at fjerne en stor del af gødningen gennem ofte og regelmæssige udmugninger. Projektet har vist, at ’The Fly Simulator’ vil kunne videreudvikles fra at være en strategisk model til en operationel (taktisk) model, som kan benyttes af den enkelte producent som en hjælp til at træffe de rigtige ad hoc beslutninger baseret på løbende informationer om situationen i stalden.

Download the 'The Fly Simulator' model zip-file here.

Download installation guidance here.

Download the report