Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

08-03-2017

Kapitel 7 i 'Vejledning om indsatsplaner'.

Kapitlet omhandler indsatsen over for sprøjtemidler i indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI).

Læs også Vejledning om indsatsplaner

Hent publikationen