Miljøprojekt nr. 1890, 2016

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber

13-03-2017

Rapporten beskriver en gennemført udvikling af procesteknologi og produktionsmetoder til fremstilling af støjskærmselementer af genanvendte glasfiber- og plastmaterialer, fremstilling af en ”0-serie” af støjskærmsprodukter og dokumentation for produkternes kvalitet ved akkrediterede test.

Projektet har gennemført en udvikling af teknologi til fremstilling af en kvalitet glasfibergranulat, der er velegnet til akustiske formål ved mekanisk knusning og sortering af kasserede glasfiberprodukter; i hovedsagen kasserede vindmøllevinger.

Projektet kom ikke helt i mål med udvikling og en særlig egnet lim til fremstilling af limet glasfibergranulat. Til gengæld blev der udviklet et alternativ til anvendelse af lim og dermed en både hurtigere og billigere metode til fremstilling af et akustisk absorberende materiale af genanvendt glasfiber.

Der blev udviklet støjskærmskassetter bestående af 100 % genanvendt plastmateriale, og dermed blev der fremstillet støjskærmsprodukter bestående af omkring 90 % genanvendte materialer.

Det blev dokumenteret, at støjskærmsprodukterne fuldt ud opfylder gældende krav til kvalitet og anvendelse, og at fremstillingsprocessen giver en væsentlig reduktion af såvel udledning af drivhusgasser som energiforbrug i forhold til fremstilling af produkter af aluminium og mineraluld.

Samlet set giver projektets erfaringer og resultater grundlag for optimisme i forhold til en mulig etablering af en kommerciel produktion af støjskærmselementer med et meget højt indhold af genanvendte materialer, der ikke hidtil er fundet stor genanvendelse af.

Læs publikation