Miljøprojekt nr. 1935, 2017

Påvirkning af grundvand ved nedsivning af tømidler fra kunstgræsbaner

10-05-2017

I rapporten gives en opgørelse i antallet af kunstgræsbaner og anvendelsen af tømidler herpå, og der er beregnet en række scenarier for risikoen for forurening af grundvandet med klorid fra salt. På baggrund heraf gives anbefalinger i forhold til kommunernes håndtering af is og sne på kunstgræsbaner.

Læs publikation