FORB 159, 2017

Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer

30-05-2017

Det overordnede formål med projektet har været at vurdere, om der kan være en risiko forbundet med børn under 3 år og ufødtes (gravides) samlede udsættelse for hormonforstyrrende, mistænkte hormonforstyrrende og neurotoksiske stoffer. I alt blev der medtaget 37 stoffer med hormonforstyrrende effekter og 39 stoffer med kronisk neurotoksiske effekter (overlap på 7 stoffer). Man kan primært blive udsat for de undersøgte stoffer via fødevarer, drikkevand, indeklima (støv, dampe), udemiljø (jord) og forbrugerprodukter (kosmetiske produkter, legetøj, kemiske produkter osv.)

Læs publikation