Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 20, 2017

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2017

29-06-2017

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2017 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen i 2016 og områder for projektforslag for 2017 beskrives.

Bevillingen for 2017 er 3,0 mio. kr. Der planlægges både feltprojekter og udrednings¬projekter. Ansøgningsfristen er den 1. september 2017.

Læs publikation