06-06-2017

Rapporten belyser problemstillinger omkring rensning af husspildevand i det åbne land, hvor det kan være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere.

Formålet er dels at forbedre kommunernes og spildevandsselskabernes beslutningsgrundlag mht. til valget mellem kloakering eller påbud om decentral rensning på de enkelte ejendomme, og dels at give kommunerne bedre mulighed for at oplyse borgernes om løsningsmulighederne ved decentral rensning.

Rapporten er udarbejdet af NIRAS A/S for Miljøstyrelsen og er finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Læs publikation