Miljøprojekt nr. 1937, 2017

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træaffald

29-06-2017

Rapporten indeholder en samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træaffald

Den samfundsøkonomiske analyse bygger videre på den livscyklusvurdering (LCA), som Teknologisk Institut har gennemført i 2014 som en del af det samlede projektforløb, hvor 6 forskellige scenarier er blevet undersøgt. Analysen viser, at dedikeret forbrænding på danske forbrændingsanlæg er den foretrukne løsning, da dette behandlingsscenarie resulterer i en positiv samfundsøkonomisk nutidsværdi på 151 mio. kr. frem til 2030, svarende til 224 kr./ton. Det gør dette scenarie til den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning af de 6 undersøgte scenarier. De 151 mio. kr. er samlet set 410 mio. kr. bedre end den nuværende behandlingsform, hvor 95 % af træet eksporteres til forbrænding på træfyrede kraftværker i Tyskland og de resterende 5 % deponeres i Danmark. Derudover viser analysen, at medforbrænding er den bedste løsning, såfremt slagge fra medforbrændingen kan anvendes som fx vejfyld

Læs publikation