Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 160, 2017

Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter

26-06-2017

Et stigende antal private forbrugere køber 3D-printere og installerer dem i eget hjem. Ligeledes kan private forbrugere fremstille 3D-printede produkter i en række institutioner (fx biblioteker) og butikker eller bestille 3D-printede produkter via hjemmesider. Projektet indeholder en vurdering af risikoen ved brug af 3D-printede produkter.

Vurderingen er fortaget ud fra en række kemiske analyser af udvalgte materialer printet ved 3D-printteknikkerne Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA) og Selective Laser Sintering (SLS). Fare- og risikovurderingen er foretaget ud fra resultater af migrationstest af de undersøgte 3D-printede produkter. Undersøgelsen viste at selv i et opstillet worst case-scenarie, hvor et 1-årigt barn drikker mælk af en 3D-printet kop eller hvor de printede materialer anvendes som legetøj, blev de undersøgte materialer ikke fundet at udgøre en sundhedsrisiko.

Projektet indeholder ligeledes en vurdering af risikoen ved brug af 3D-printere af typen FDM med fokus på afgasning. Vurderingen er foretaget ud fra eksisterende litteratur. Undersøgelsen viser, at der kan være risiko for luftvejs- og øjenirritation som følge af afgasning af forskellige kemiske stoffer under printningen med 3D-printere af typen FDM. Dette især i forbindelse med længerevarende printning i små rum.

Download