06-06-2017
Natur

Ny rapport præsenterer forslag til, hvordan byer undgår oversvømmelser fra vandløb.

Hvordan forhindrer man, at byer ved vandløb bliver ramt af oversvømmelser, når byens vandløb går over dets bredder?

Det spørgsmål har partnerskabsprojektet ’Vandet fra Landet’ søgt svar på, og nu er resultaterne samlet i en rapport, der samler eksisterende og ny viden på området. Partnerskabet har bestået af Teknologisk Institut, Orbicon, Smith Inovation og Miljøstyrelsen. Projektet har haft deltagelse af fem kommuner: Aarhus, Holstebro, Herning, Gribskov og Vejle, som har bidraget med 4 case-områder.

Læs publikation