MIljøprojekt nr. 1946, 2017

LowCarbon Brændkammer

30-06-2017

Projektets overordnede formål har været at mindske udledningen af black carbon fra fremtidige moderne brændeovne.

Projektets overordnede formål har været at mindske udledningen af black carbon fra fremtidige moderne brændeovne. I projektet udførte man en omfattende målekampagne med målinger fra otte moderne danske brændeovne. Derefter  fremstillede man dels et sæt anbefalinger og retningslinjer for fremtidige brændkamre for reduceret black carbon udledning, og dels udviklede man et model-brændkammer, der kunne verificere retningslinjerne. Succeskriteriet var, at måleresultaterne fra model-brændkammeret skulle være bedre end gennemsnittet af de otte moderne ovne fra målekampagnen - ikke kun for black carbon men også OC, CO, OGC og virkningsgrad. Testresultaterne for det udviklede brændkammer levede op til succeskriteriet og overgik projektets forventninger.  

Læs publikation