Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

07-07-2017

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Vejledningen kan understøtte arbejdet i bl.a. kommunerne, når de foranstaltninger til opnåelse af god miljøtilstand i de danske vandområder, der er fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal gennemføres.

 

Læs publikation