Pesticiders skæbne i biologiske rensningsanlæg - Litteraturundersøgelse

05-07-2017

Litteraturundersøgelse af pesticiders skæbne i biologiske rensningsanlæg. Projektet er igangsat af Miljøstyrelsen for at få en sammenstilling af den eksisterende viden om pesticiders skæbne i biologiske rensningsanlæg, med særligt fokus på pesticider, der anvendes i væksthusgartnerier. Sammenstillingen er baseret på den eksisterende internationale litteratur om emnet.
Ud fra litteraturundersøgelsen kan det konkluderes, at der savnes viden om pesticiders skæbne i biologiske rensningsanlæg. De få tilgængelige undersøgelser tyder på en dårlig fjernelse af pesticiderne (<50 %), hvor der ofte er set eksempler på, at pesticiderne passerer direkte igennem rensningsanlægget eller ender i spildevandsslammet. Dette betyder, at der kan forekomme udledning af pesticider til miljøet, hvis spildevand fra væksthuse ledes til offentlig kloak, enten ved at pesticiderne udledes med det rensede spildevand, eller ved at de bindes til spildevandsslammet.

 

Læs publikation