Miljøprojekt nr. 1949, 2017

Passive fluxmålere

06-07-2017
Jord

Gennemgang af metoder og afprøvning i felten

Rapporten omhandler gennemgang af metoder til passiv fluxmåling og felttest af to forskellige metoder. De opnåede resultater og erfaringsudveksling med igangværende projekter hos Region Hovedstaden og Region Sjælland indikerer, at passive fluxmålere er et godt supplement på større, videregående forureningsundersøgelser og evt. på moniteringssager, men ikke på indledende undersøgelser eller mindre sager.

Læs publikation