Miljøprojekt nr. 1947, 2017

Kortlægning af jordstrømme

03-07-2017
Jord

Denne rapport er et led i Miljøstyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for at revidere reglerne for flytning og genanvendelse af jord.

Rapporten giver et bud på, hvor meget jord, der flyttes, hvor jorden flyttes fra, og hvor jorden ender. Jordmængderne er estimeret på baggrund af de digitale indberetningssystemer, som benyttes af 72 ud af 98 kommuner, samt Affaldsdatasystemet. Der er endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt interviews blandt kommuner og jordmodtagere mfl.

Læs publikation