Miljøprojekt nr. 1948, 2017

Cryoremedering - oprensning af ler ved hjælp af frysestimuleret frakturering

06-07-2017
Jord

Cryoremediering er en ny teknologi, der udnytter fryseprocesser til at opnå effektiv kontakt til forurening i lerjord

I nærværende rapport beskrives en række indledende forsøg udført på laboratorieskala og feltskala. De vigtigste resultater af hvert forsøg præsenteres. Undervejs er der sket markante ændringer i forsøgsstrategien i forhold til de mål der oprindeligt blev opstillet. Således er den oprindelige plan om at udnytte fryse/tø sprækker til at øge den hydrauliske bulk-ledningsevne blevet ændret til at fokusere mere på stimulering af den kapillære sugeeffekt i moræneler ved frysning. Overordnet viser de indledende resultater fra laboratorie- og feltundersøgelserne, at det er muligt at skabe et tæt netværk af fryse/tø sprækker ved at fryse ler langsomt under vandmættede forhold. Derudover viser forsøgene, hvordan væske ved frysning transporteres med stor hastighed ind i ler på grund af lerens kapillære sugeeffekt og udtørring under dannelse af is-linser. Resultaterne af projektet indikerer, at det er sandsynligt, at reaktive stoffer kan iblandes væsken og på den måde fordeles i matrix.

Læs publikation