Miljøprojekt nr. 1918, 2017

Udredningsprojekt om dichlormethan

12-01-2017

Der har været rejst tvivl, om der overses forureninger med det klorerede opløsningsmiddel dichlormethan (DCM) ved forureningsundersøgelser på gamle industrigrunde. Dette skyldes for det første, at udtagningen af jordprøver til kemisk analyse typisk er baseret på indledende målinger foretaget med en photoionisationsdetektor (PID), som er følsom overfor klorerede opløsningsmidler generelt, men ikke overfor DCM. For det andet opdages DCM ikke ved de kemiske analysepakker, der typisk benyttes i forureningsundersøgelser på lokaliteter, som kan være forurenet med klorerede opløsningsmidler. Der er således risiko for helt at overse forureninger med DCM. 

Denne problemstilling er blevet belyst ved, at der specifikt er blevet undersøgt for DCM ved 20 forureningsundersøgelser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Resultatet af disse undersøgelser tyder ikke umiddelbart på, at der er store oversete problemer med DCM. 

Ved konkret kendskab til, eller mistanke om, brug af DCM på en industrigrund anbefales det at anvende en PID-måler med ekstra høj ioniseringsenergi (11,7 eV-lampe), samt at tilkøbe kemiske analysepakker indeholdende DCM.

Læs publikation