Punktkilder 2015

16-01-2017

Enheden Østjylland er Fagdatacenter for Punktkilder under Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Fagdatacentret indsamler bl.a. alle punktkildedata fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. Der er siden slutningen af firserne årligt blevet udarbejdet en opgørelse over resultater fra overvågningen af punktkilderne: renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsbrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Dette er rapporteringen af resultaterne af punktkildeovervågningen 2015.

Udgivet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 2017. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation