Miljøprojekt nr. 1914, 2017

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren

03-01-2017

Eksportmulighederne for danske løsninger til ren luft er voksende. Rapporten giver en metode til at opgøre størrelsen af eksporten fordelt på lande og produkter, samt resultatet for perioden 2012-2015.

Markedet for renluftløsninger er en dansk styrkeposition. Eksportmulighederne til det internationale marked er markant voksende, og der er en stigende politisk erkendelse i mange lande af de sundhedsmæssige og miljømæssige negative effekter af luftforurening.

Formålet med projektet er at gennemføre en produktkodebaseret opgørelse af dansk eksport af miljøløsninger inden for renluftsektoren.

Opgørelsen er udformet så den umiddelbart kan sammenlignes med de tilsvarende opgørelser af eksporten på fødevare, vand og energiområdet.

Data og analyser, der beskriver udviklingen af eksporten fordelt på markeder og varegrupper er vigtige redskaber til at prioritere og måle effekten af eksportindsatsen. Data og analyser om eksport er også et instrument til at identificere danske virksomheders styrkepositioner og matche disse med udviklingen i efterspørgsel på eksportmarkederne. Udviklingen i eksport er kort sagt en indikator for det danske samfunds evne til at producere varer og tjenesteydelser som vi kan sælge til vores omverden.

Rapporten bidrager specifikt med en definition af renluftsektoren, en metode til at opgøre størrelsen af eksporten fordelt på lande og produkter samt resultatet for perioden 2012-2015.

Læs publikation