VANDMILJØ OG NATUR 2015. NOVANA

16-01-2017

Landsdækkende rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende stoffer.

Rapporten er udarbejdet med baggrund i de data, der indsamles under NOVANA-programmet,  Det nationale overvågningsprogram.

Udgivet af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Hent rapporten