Miljøprojekt nr. 1905, 2016

Kortlægning af brancher der anvender PFAS

20-01-2017

Rapporten indeholder en kortlægning af alle de virksomhedstyper/brancher i Danmark, som anvender og/eller har anvendt PFAS-forbindelser (perfluoralkylforbindelser) og som derfor kan være potentielle forureningskilder over for jord og grundvand.

Derudover er det beskrevet, hvilke PFAS-forbindelser der har været anvendt i de forskellige brancher. Oversigten skal hjælpe regionerne med udpegning af relevante brancher i forhold til indsatsen efter jordforureningsloven. Oversigten er også relevant for andre aktører, såsom kommuner og vandforsyningsselskaberne.

Læs publikation