GUDP Handlingsplan 2017

02-01-2017

GUDP's bestyrelse udarbejder hvert år et forslag til handlingsplan for udmøntning af midler i det kommende års ansøgningsrunder og indsatser. Handlingsplanen godkendes af Miljø- og Fødevareministeren.

GUDP bestyrelsen udarbejder hvert år en handlingsplan for årets indsatser og målsætninger. Handlingsplanen godkendes af Miljø- og Fødevareministeren.

Læs publikation