978-87-93529-49-6

Green Footprints: Plantevægge og anlæg

Plantevægge & anlæg – implementering af fuldt udbygget ’Levende maskine’

10-01-2017

Rapporten beskriver i ord og billeder det bygningsintegrerede vandrensningssystem på Hotel og konferencecenteret Green Solution House på Bornholm. Green Solution House er, som navnet antyder, grundlagt på ideen om at demonstrere bæredygtige løsninger som en del af de besøgenes oplevelse. Den biologiske vandrensning indgår i byggeriets overordnede ambition om at etablere kredsløb, der understøtter både bæredygtighed og oplevelser.

Det biologiske vandrensningssystem, også kaldet en levende maskine, består principielt af tre overordnede dele: 1: En sedimenteringsproces, der primært foregår under jorden, 2: En biologisk rensning af det klarede spildevand med alger, 3: En landskabsintegreret jordlunge, der sørger for at anlægget er lugtfrit.

Projektet introducerer som det første i Danmark, og et af de første i verden, integreret vandrensning som en del af bygningens facade, hvor alger har en dobbeltfunktion som vandrensere og solafskærmning.

Vandrensningssystemet blev udviklet i et integreret samarbejde imellem ingeniører, landskabsarkitekter og bæredygtighedsrådgivere og eksemplificerer, hvordan et byggeris funktionelle behov kan sammentænkes med arkitekturen og landskabet. Projektet fik tilskud fra Program for Grøn Teknologi (MUDP) i 2013.

Læs publikation