978-87-93529-50-2

Green Footprints - genbrugsglas

Materialeudvikling af genbrugsglas og belysning

10-01-2017

Projektet ser på de 800 ton, der årligt indsamles på Bornholm, som en ressource og ikke som affald. En ressource der kan genere værdi til Bornholm med de muligheder glasset som materiale giver. Glasset er projektets råstof og indgår i den fælles materialebank som projektets initiativer udgår fra.

Der indsamles årligt 800 ton glas til genanvendelse på Bornholm. Glasset er primært flaskeglas og vinduesglas og indeholder ingen toxider. Glasset indsamles på BOFA’s seks lokale genbrugspladser og bliver fragtet videre til omsmeltning på Sjælland. Denne praksis koster årligt BOFA 400.000 kr.

Rapporten beskriver projektet ”Materialeudvikling af genbrugsglas og belysning”.
Glasprojektet er et eksempel på et kredsløbsdesign, hvor såvel materialets cyklus og materialeforarbejdning er en integreret del af det endelige design, der i dag kan opleves demonstreret på Green Solution House.

Bornholm har siden etablering af det første granitbrud oparbejdet en stærk kompetence inden for udvinding, forarbejdning og salg af undergrundens ressourcer. NCC Bornholm, Bornholms Mørtel og Transport samt Hasle Refractories er eksempler på lokale kapaciteter indenfor området, som har bidraget til projektet med dedikation.

Rapporten gennemgår projektforløbet fra april 2013 til den endelige demonstration af glasbelægninger udført i maj 2015.

Læs publikation