Miljøprojekt nr. 1916, 2017

Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer

16-01-2017

Rapporten beskriver de resultater, der er opnået i projektet ”Formaldehydfri lim til træbaserede plader”. Derudover er der fokus på fremtidsperspektivet i projektet samt de forventede afledte miljømæssige effekter

Bollerup Jensen A/S har udviklet en formaldehydfri lim til krydsfinerplader. Limen skal substituere formaldehydholdige lime, da formaldehyd er sundhedsskadeligt og på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Størstedelen af den lim der i dag bruges til fremstilling af træbaserede pladematerialer som krydsfiner, spånplader etc. er baseret på formaldehyd, som er sundhedsskadelig. Formaldehyd er flere steder i verdenen på den officielle liste over kræftfremkaldende stoffer, ligesom formaldehyd er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS).

Læs publikation