Miljøprojekt nr. 1875, 2016

Opbygning af database til data om miljøfremmede stoffer i bygninger til nedrivning og renovering

23-01-2017

Formålet med projektet har været at opbygge en database til data om miljøfremmede stoffer i bygninger, der skal nedrives eller renoveres. Databasen er opbygget med afsæt i miljøkortlægningsrapporter indhentet nationalt fra kommuner, entreprenører, boligforeninger og rådgivere.

For at vise databasens funktioner er der i dette projekt indtastet data fra 5 større miljøkortlægningsrapporter svarende til ca. 1.800 analyseresultater.

Projektet er et forprojekt, der følges op med et større projekt med indtastning af yderligere data, som gør det muligt at svare kvantitativt på spørgsmål såsom prøveantal pr. boligtype, koncentrationsniveauer i forhold til opførelses år, procentdelen af materialer, der er forurenede ol. 

Læs publikation