Miljøprojekt nr. 1919, 2017

Affaldsforebyggelse i byggeriet

Forprojekt

06-02-2017

I projektet er tilvejebragt viden, som kan bidrage til at reducere affaldsmængderne inden for byggebranchen gennem fokus på værdierne i affaldet og en bred opsamling af erfaringer vedr. både barrierer og løsninger inden for affaldsforebyggelse.

Projektet er gennemført som mindre delprojekter, der baserer sig på dataindsamling, interviews og vurderinger af følgende problemområder: 1. spild på byggepladser, 2. dokumentation af miljømæssig og økonomisk værdi af materialer fra nedrivninger/renoveringer, 3. erfaringsopsamling fra eksisterende byggerier, 4. byggebranchens syn på barrierer og fælles løsninger ift. affaldsforebyggelse.

Projektets resultater vil indgå i partnerskabets videre arbejde for at fremme affaldsforebyggelse og gøre byggeriet mere bæredygtigt.

I tilknytning til rapporten er der udviklet et prissammenligningsværktøj for affaldsforebyggelse , som kan hentes (Excel-fil).

Læs publikation