978-87-7120-938-9

På vej mod en by i vandbalance

Regn- og gråvandsrecirkulering på bygningsniveau

22-12-2017

Projektets formål er at udvikle en teknologi til rensning af gråvand fra enkeltbygninger samt at vurdere pladskrav og kompleksitet i systemdesign samt aspekter omkring sundhedsrisici og vandkvalitet i forhold til at opnå myndighedernes tilladelse. Et sekundært formål var at afdække slutbrugernes præferencer overfor genbrug af gråvand. Sofiebadet på Christianshavn har fungeret som case.

Læs publikation