Mijløprojekt nr. 1971, 2017

Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald

07-12-2017

Projektet har haft fokus på at udvikle højteknologiske løsninger med sensorer og robotter til udsortering af genanvendeligt husholdningsaffald. Det er i projektet lykkedes at øge udsorteringen af PE-plast fra 34 % til 60 %.

Læs publikation