978-87-7120-930-3

Miljø- og økonomisk bæredygtig stivelsesproduktion

12-12-2017

Projektet demonstrerer teknologier og metoder, der anvendes i forbindelse med håndtering af spildevand, der kan medvirke til en mere effektiv behandling af vaskevand i stivelsesindustrien med det formål at reducere miljøbelastningen og sikre en mere rentabel driftsøkonomi.

Læs publikation