Miljøprojekt 1969, 2017

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

01-12-2017

I projektet er udført en række laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere, hvilken betydning fyringsteknik og valg af biobrændsel har for emissionerne.

I projektet er udført en række laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne. Resultaterne af målingerne skal bruges til at analysere, hvilken betydning fyringsteknik og valg af biobrændsel har for emissionerne.

Målingerne har omfattet 4 forskellige brændeovne og indeholder 6 emneopdelte pakker, for at belyse effekten af at fyre med tørt brænde, vådt brænde, optændingsmetode, overfyldt brændkammer, reduceret lufttilførsel, fyring med briketter m.m.

Ved at benytte fire 4 forskellige brændeovne er der tilføjet en ekstra dimension af viden, idet kapaciteten af ovnenes luftsystemer har vist sig at udgøre en begrænsning for hvor meget brænde en ovn optimalt kan håndtere. Hermed understreges betydningen af valget af den rigtige ovn i forhold til det varmebehov en brændeovn skal opfylde.

Undersøgelsen har vist at resultater fra europæiske projekter ikke altid kan overføres direkte til danske forhold, på grund af forskellige fyringsteknikker, varmebehov og bygningsstandarder.

 

 

Læs publikation