Vejledning 25, 2017

Grødeskæringsvejledning

Vejledning om grødeskæring i danske vandløb

07-12-2017

I vejledningen gives et overblik over forskellige grødeskæringsmetoder samt retningslinjer og anbefalinger til skæring af grøde, når der skal tages hensyn til både afledning af vand og natur og miljø i vandløbene.

Læs publikation