978-87-7120-937-2

Fremtidens ressourceeffektive og hygiejnisk sikre hospitalsvaskeri

18-12-2017

Projektet havde til formål at kortlægge mulighederne for rensning og genbrug af spildevandet fra et hospitalsvaskeri samt udvikle en brugbar teknologisk løsning til dette.

Projektet har vist, at det med de anvendte teknologier (MBR og RO) er muligt at rense vaskerispildevandet til en tilfredsstillende kvalitet, der kan anvendes i hospitalsvaskeriet. Det er således mulig at nedbringe vandforbruget signifikant ved en implementering af teknologikonceptet. Projektets økonomiberegninger viser, at en on-site løsning på hospitalsvaskeriet på nuværende tidspunkt har en relativ lang tilbagebetalingstid (11 år). Dog er der store perspektiver i en totalløsning, hvor spildevandet fra hele hospitalet renses decentralt og dele af det rensede spildevand anvendes i vaskeriet. Implementeringen af en totalløsning på vaskeriet og hospitalet i Skejby vil medføre store besparelser på vandudgifter for både hospital og vaskeri samt en markant reduktion i udledning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. Samtidig indikerer projektets miljøberegninger, at implementering af en decentral løsning vil medføre et markant forhøjet CO2-foodprint ift. den nuværende situation på trods af et kraftigt reduceret vandforbrug.

Læs publikation