978-87-7120-924-2

Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med keramiske membraner

Projektrapport

12-12-2017

Projektet demonstrerer rensning af røggaskondensat fra et flisfyret fjernvarmeværk for tungmetaller til ekstremt lavt niveau vha. keramiske membraner.

Virksomheden Dall Energy ApS har sammen med Liqtech A/S og Vestervig Fjernvarme gennemført MUDP-projektet ”Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med keramiske membraner”. Teknologien i projektet er keramiske membraner til rensning af tungmetaller i røggaskondensat, i dette tilfælde fra et flisfyret fjernvarmeværk. Projektet demonstrer, at teknologien er konkurrencedygtig med fjernvarmeværkets nuværende teknologi, og rapporten konkluderer også, at teknologien med held kan tænkes sammen med andre nye teknologier til yderligere rensning og behandling af restprodukter fra renseprocessen.

Læs publikation