Miljøprojekt nr. 1954, 2017

Målinger i afløbs- og kloaksystemet ved indeklima-undersøgelser på forurenede grunde

14-08-2017

Der er i projektet beskrevet en metode/retningslinjer til, hvordan målinger af forureningsspredning fra jordforurening til indeklimaet via kloaksystemet skal udføres

Rapporten er udarbejdet på baggrund af indsamlede data fra tidligere undersøgelser, som er udført af de danske regioner og rådgivere, udførelse af laboratorieforsøg og feltforsøg på tre forskellige lokaliteter.

Læs publikation