Miljøprojekt nr. 1933, 2017

Nye forureningsstoffer i perkolat fra lossepladser

02-08-2017

Udsivning af industrielle miljøfremmede stoffer som f.eks. bisphenol A, freon-forbindelser, 1,4-dioxan, phtalater m.m. fra ukontrollerede losse- og fyldpladser er i Danmark kun sparsomt undersøgt. Det er derfor uvist om stofferne udgør et problem.

Målet for Miljøprojektet har været at undersøge perkolat fra 6 lossepladser placeret i Region Midtjylland.

Undersøgelsen viser at bisphenol A, phtalater, PFAS og 1,4- dioxan generelt findes i og udvaskes fra dansk affald. De påviste indhold tyder dog ikke på, at phtalaterne og 1,4-dioxan udgør en væsentlig trussel for grundvandsressourcen, da de påviste indhold i perkolatprøverne er lave. Bisphenol A og til dels PFAS-forbindelserne er påvist i niveauer, der muligvis kan udgøre en trussel for evt. overfladevand umiddelbart ved lossepladser.

Læs publikation