Miljøprojekt nr. 1950, 2017

Partnerskab om automatiske affaldssorteringsanlæg 2013-2017

15-08-2017

Denne rapport afrapporter arbejdet i Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg (juni 2013 – august 2015) samt giver korte resumeer af de opfølgende rapporter, som er udarbejdet i forlængelse af partnerskabet indtil sommeren 2017. 

Læs publikation