Miljøprojekt nr. 1926, 2017

Idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger

15-08-2017

Rapporten - Idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger – Organisering, mængder og økonomi - indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering/revidering af storskraldsordninger

Derudover gives inspiration til, hvordan storskraldsordninger kan organiseres mv. Projektet har været tilrettelagt som en blanding af litteraturstudie og gennemførelse af interviews med en række centrale aktører på området herunder: Kommuner, forsyningsselskaber, affaldsselskaber, transportører og behandlere. På baggrund af interviewundersøgelsens resultater er der samlet inspiration og ideer, som kan benyttes, når en kommune ønsker at etablere eller revidere storskraldsordningen.