Miljørapport nr. 1927, 2017

Fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk sortering – Opsamlende notat

15-08-2017

Projektet har til formål at kortlægge og vurdere de tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og kvalitetsmæssige udfordringer ved at medtage glas til sortering i en kildeopdelt fraktion. Der bliver dermed set på fordele og ulemper ved at medtage glas i en kildeopdelt fraktion og efterfølgende foretage sortering af fraktionen. Den opnåede viden kan anvendes ved beslutning om valg af de fremtidige indsamlingssystemer for genanvendelige materialer i kommunerne.

Læs publikation