Miljøprojekt, 2017

Sammenhængen mellem miljøledelse og håndhævelser

25-04-2017

Projektet undersøger, om virksomheder med miljøledelse har færre håndhævelser end sammenlignelige virksomheder uden miljøledelse. Undersøgelsen bygger på to dele. Den ene er en statistisk analyse af dataudtræk for 12.550 virksomheder og husdyrbrug i 52 kommuner. Den anden er dybdegående, semistrukturerede telefoninterviews med 31 centrale aktørtyper fra virksomheder, husdyrbrug, myndigheder og auditorer, som afdækker forskellige aspekter af virksomhedernes og husdyrbrugs erfaringer og motivationer med hensyn til miljøledelse, håndhævelser og miljøtilsyn. På baggrund af såvel den statistiske analyse som de kvalitative interviews kan det konkluderes, at der ikke ses en entydig sammenhæng mellem mere miljøledelse i virksomheder, og at virksomhederne derfor får færre håndhævelser. I stedet peger den statistiske – og kvalitative analyse på, at sammenhængen mellem mere miljøledelse og færre håndhævelser er langt mere nuanceret.

Læs publikation