Miljøprojekt nr. 1931, 2017

Primær reduktion af emissioner fra 400 kW portionsfyret halmkedel

01-05-2017

MUDP-projekt om udvikling af en manuelt (portionsfyret) fyret halmkedel på ca. 400 kW med lavere emissioner end de halmkedler, der findes på markedet i dag. Fokus har særligt været på reduktion af CO, OGC, NOx og støvemissioner, som er de væsentligste luftemissioner fra disse anlæg. Grundideen har været at overføre teknologi fra brændekedler, der ligesom halmfyr er portionsfyrede men udviklet til et noget højere teknologisk niveau.

Udfordringen med halm er imidlertid, at det i forhold til brænde er et meget besværligt brændsel. Ved afbrænding af halm dannes der slagge og støv i store mængder og korrosive forbindelser i røggassen. Disse udfordringer er blevet adresseret i projektet. Der blev udviklet og testet flere varianter kedler, før man endte med en kedel med en helt ny type brændkammer. Det lykkedes at gennemføre flere fulde afbrændinger uden væsentlige problemer. Mekanikken fungerede, og både CO, OGC og NOx-emissionerne var under eller meget tæt på de ønskede grænseværdier. Støvemissionen var imidlertid fortsat relativt høj, og her vil der kræves yderligere udvikling. Det forventes, at støvemissionen vil kunne reduceres ved yderligere optimering af brændkammer, luftdosering og kedlens styring.

Læs publikation