Evaluering af kommunal klimatilpasning

18-04-2017

Evaluering af den kommunale klimatilpasning viser, at kommunerne er kommet godt fra start med kortlægning og prioritering af indsatsen.

Denne evaluering viser, at alle landets 98 kommuner er godt i gang med at gøre sig klar til det næste skybrud eller den næste store storm. Klimatilpasning er kommet højere op på den kommunale dagsorden de senere år. Alle kommuner har udarbejdet kort, der udpeger risikoområder for oversvømmelser. Kommunerne har endvidere prioriteret indsatsen og lever dermed op til økonomiaftalen fra 2013 mellem regeringen og KL om klimatilpasning. Evalueringen viser også, at flere kommuner mangler at kortlægge risikoen for oversvømmelse fra alle kilder, fx grundvand og vandløb.

Evalueringen viser også, at de projekter, der har benyttet nye regler for medfinansiering af klimatilpasning til grønne overfladeløsninger på veje, i vandløb og rekreative arealer, har været væsentlig billigere end mere traditionelle løsninger som typisk er underjordiske rør og bassiner, men evalueringen peger også på et incitamentsproblem, som kan føre til overinvesteringer og dermed risiko for ikke at sikre et samfundsøkonomisk optimalt investeringsniveau.

Læs mere om klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk .

Download rapporten