Udvikling og afprøvning af svømmebadsvandteknologi til energieffektiv reduktion af THM og partikulært organisk stof

26-09-2016

Projektet handler om afprøvning og dokumentation af to teknologier til energieffektiv forbedring af vandkvaliteten i svømmebade. Den ene teknologi er et tromlefilter til fjernelse af partikler fra svømmebadssystemet og den anden en luftstripningsteknologi til fjernelse af flygtige klorerede desinfektionsbiprodukter som eksempelvis THM (trihalomethaner). Teknologierne er afprøvet i Gladsaxe Svømmehal.

Læs publikation