MUDP 2014 Wellsafe Varsling af overløb i kloak samt automatisk afkobling af ferskvandsforsyning

MUDP 2014 Wellsafe Varsling af overløb i kloak samt automatisk afkobling af ferskvandsforsyning

26-09-2016

Projektet er en videreudvikling af projektet, Højteknologisk konkurrencedygtigt højvandslukke . I dette projekt varsles beboere via sms om forhøjet vandstand i kloakken samtidig med, at der lukkes for vandforsyningen. 

Læs publikation